Auroran psykiatrinen päivystys

05.06.2014

Yleisön pyynnöstä Auroran päivystyksestä:

1) Disclaimer: En ole aikuispsykiatrian asiantuntija, enkä kunnolla tunne HUS-aikuispsykiatrian päivystysjärjestelyjä. Kun haluatte insider-kommentin, kysykää joltain aikuispsykiatrilta.

2) Mun nähdäkseni on tarve on SEKÄ matalan kynnyksen kriisivastaanotolle mielellään psykiatrisen akuuttihoitolaitoksen yhteydessä ETTÄ erikoislääkäritasoiselle psykiatriselle osaamiselle yleissairaalapäivystyksessä. Nämä eivät voi täysin korvata toisiaan, vaikka henkilökunta ja tilat olisi kuinka loistavat, ilman että jostain täytyy tinkiä.

Pages