Esittely

Jaana Wessman
Olen Jaana Wessman, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri. Olen koulutukseltani lääketieteen lisensiaatti sekä filosofian tohtori tietojenkäsittelytieteen alalta. Osana lääketieteen erikoistumisopintojani olen työskennellyt useita vuosia lasten- ja nuortenpsykiatrisissa toimipisteissä eri puolilla pääkaupunkiseutua. Päivätyöni on tällä hetkellä lastenpsykiatrian poliklinikalla. Olen myös toiminut tutkijana Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksella.

Olen Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja toimin lautakunnan yksilöasiain jaoston puheenjohtajana. Lautakunta- ja jaostotyössä keskeisiä tavoitteitani ovat olleet sosiaali- ja terveystoimen jonojen purkaminen sekä kuntalaisten tekemien valitusten käsittelyaikojen lyhentäminen. Näissä molemmissa on tapahtunut selvää edistystä. Vaikka erityisesti toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön osalta odotusajat ovat edelleen ajoittain kestämättömän pitkiä, esimerkiksi toimeentulotuesta tehtävien valitusten käsittelyaika on jaoston puheenjohtajakaudellani lyhentynyt yli neljästä kuukaudesta noin kolmeen viikkoon. Tällä hetkellä yksi suuri poliittinen tavoitteeni on kunnallisen päätöksenteon tekeminen läpinäkyvämmäksi ja helposti ymmärrettävämmäksi, ensin itselleni ja sitten kuntalaisille.

Kuntapolitiikassa yleisesti minulle erityisen tärkeä poliittinen teema on yhteiskunnan vastuu vähäosaisista ja riittävien resurssien suuntaaminen peruspalveluihin. Tähän liittyen haluan myös parantaa julkisten palveluiden työntekijöiden työolosuhteita ja turvata työrauhan erilaisten säästötoimenpiteiden keskellä. Valtakunnallisesti ja globaalisti tulevalla eduskuntavaalikaudella kaksi tärkeintä ratkaistavaa asiaa ovat ilmastonmuutoksen haittojen torjunta ja talouspolitiikan suunnanmuutos lamaa syventästä leikkuripolitiikasta talouden elvyttämiseen. Ilman näitä kahta muu politiikka tulee pian suurelta osalta merkityksettömäksi.

Vapaa-ajallani ulkoilen, luen monenlaista kirjallisuutta ja pelaan rooli- ja tietokonepelejä. Asun perheineni Espoon Jupperissa. Olen naimisissa ja minulla on kaksi lasta.