Valtuustoraportti 21.5.2018

21.05.2018

Mitä Espoon Vasemmisto teki valtuustossa toukokuussa 2018?

  • kiinnitimme arviontikertomuksen yhteydessä valtuuston huomiota kaupungin työntekijöiden heikentyvään työhyvinvointiin
  • kannatimme Tapiolan alueen peruskoulujen nopeaa korjaamista
  • saimme läpi valtuuston päätöksen, että nämä korjaukset eivät saa aiheuttaa muiden koulujen korjausten lykkäyksiä
  • muotoilimme Vihreiden ja Sosialidemokraattien kanssa yksimielisesti hyväksytyn esityksen, jolla varmistetaan Matinkylän uuden lukion tilat Tynnyripuiston tontille

Kokouksen aluksi valittiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajaksi Kokoomuksen Marika Niemi. Entinen puheenjohtaja Sanna Lauslahti on siirtynyt lääketeollisuuden palvelukseen ja jättää politiikan.

Valtuusto käsitteli seuraavaksi pitkään vuoden 2017 arviointikertomusta, tilintarkastusta sekä tilinpäätöstä. Kriittisissä puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota siihen, että kaupunki on tehnyt ylijäämää jo useana vuotena, mutta silti monilla mittareilla erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla asetetut tavoitteet kuntalaisten palveluille eivät ole toteutuneet. Vuosi toisensa jälkeen tässä kohtaa on pidetty puheita joissa moititaan sitä, että tarkastuslautakunnan korjausvaatimuksia ei ole vieläkään korjattu. Niin myös tänä vuonna.

Oma valtuutettumme Tiina Ahlfors kiinnitti kuitenkin valtuuston huomiota siihen, että kaupungin henkilöstön työhyvinvointi on huonontunut, sairauspoissaolot lisääntyneet, ja ei-vakinaisen henkilöstön käyttö kasvanut. Hän huomautti myös, että nimenomaan kriittisissä mielenterveys- ja päihdepalveluissa avoinna olevien työpaikkojen määrä on suurin ja on ollut jo pitkään. Tämä kertoo osaltaan siitä, miten epäonnistuneesti kaupunki käyttää resursseja ja ohjaa toimintaa.

Kohdassa “Taloussuunnitelman 2018-2020 investointiohjelman 2018-2027 täydentäminen Matinkylän lukion, Otaniemen lukioväistöjen, perusopetuksen väistökoulun sekä Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen osalta” puhuttiin pitkään ja kiivaasti homekouluista.

On selvää, että Tapiolan peruskoulujen tilanne on tällä hetkellä kestämätön ja tulee korjata välittömästi; tästä asiasta valtuusto oli (vihdoinkin) koko lailla yksimielinen. Teimme esityksen, että päätöskohtaan lisättäisiin lause “Nämä tehtävät kiirehtimiset toteutetaan siten, että ne eivät aiheuta lykkäyksiä muissa suunnitelluissa korjauksissa”, jotta ongelmaa tilanne oikeasti korjataan, ei vain siirretä. Valtuutetut olisivat halunneet mainita tässä kohdassa joitain toisiakin kouluja, mutta puheenjohtaja huomautti, että voidaan käsitellä vain otsikon alaisia asioita. Samoin investointikaton nostamisen tai purkamisen mainitsemisen tässä asiassa nimeltä hän kielsi, mutta siihenhän tuo lausumamme tähtää. Lausumamme hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Matinkylän lukiota koskien muotoilimme yhdessä Vihreiden ja Sosialidemokraattien kanssa muutosesityksen, jossa korostettiin, että lukio tulee kaupungin omina tiloina Tynnyripuiston tontille ja että School as a Service -mallia toteutetaan sen rinnalla sikäli kun se on mahdollista. Tämä vastaisi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esitystä, että Matinkylän lukio saisi uudisrakennuksen tontille, mutta ottaisi huomioon myös kaupunginhallituksen kannan SaaS-mallin käyttöönotosta. Tämäkin hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuustokysymys maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungille ja sen omistamien yhtiöiden talouteen ja toimintaan jätetiin pöydälle. Muut vastaukset valtuustokysymyksiin eivät herättäneet suurta keskustelua.

Valtuustoaloite kotihoidon toimivuuden parantamisesta uudella työvuorosuunnittelulla on saanut vastauksen, että Vuosaaressa toteutettua VOIMA-mallia ryhdytään mahdollisesti kokeilemaan Espoossakin.

Vastaus valtuustoaloitteeseen tenniksen ja sulkapallon harrastusmahdollisuuksien säilyttämiseksi Tapiolassa tai sen läheisyydessä nykyisen tasoisina herätti jonkin verran keskustelua. Vastauksen mukaan ei tietenkään ole mahdollista, että keskeltä tiiviin asuntorakentamisen alueelta olisi mahdollista varata maata tenniskentille, mutta uusia sijoituspaikkoja etsitään. Tapiolan urheilupuiston suunnittelu on käynnissä ja se on eräs hyvä mahdollisuus.

Käsiteltiin myös historiallinen aloite vuodelta 2014, ulkoisen tutkinnan tekemisestä Suomenojan tapahtumista. Aloitteen vastauksessa todetaan, että käräjäoikeus on antanut asiasta tuomion 19.8.2016, josta tehdyn valituksen johdosta asia tulee hovioikeuskäsittelyyn syksyllä 2018. Toivottu ulkoinen tutkinta on siis käynnissä.