Valtuustoraportti 23.4.2018

23.04.2018

Mitä Vasemmisto teki Espoon valtuustossa tässä kuussa?

  • palautimme valmisteluun Pakankylän siirtolapuutarhaa koskevan kaavan
  • muistutimme, että parasta kouluväkivallan ehkäisyä on koulujen riittävä resursointi ja hyvä sosiaalipolitiikka
  • vaadimme kotihoidon työntekijöille riittävästi aikaa ja resursseja tehdä työnsä kunnolla
  • kannatimme Pitkäjärven kunnostamisen edistämistä mahdollisimman pian

Alussa joitain nimityksiä, joista merkittävimpänä valtuusto valitsi kulttuurilautakunnan jäseneksi Antti Saarisen (Vas.) tilalle Jere Elon (Vas.) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Simo Kaavajärven (Vas.). Antti Saarinen ei siis enää ole espoolainen ja joutuu siksi luopumaan paikastaan. Jere Elo on tähän asti toiminut varajäsenenä. Onnea valituille.

Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Leppävaaran jalkapallohallin yhteyteen rakennettavaa huoltorakennusta ekä Kauniaisten Urheilupuiston (Freedom Fund Arena) laajennusta varten otettaville lainoille ei herättänyt keskustelua eli hankkeet etenevät suunnitellusti.

Lausunnon antaminen valtionvarainministeriölle Siikajärven kyläyhteisön esitykseen osittaisesta kuntaliitoksesta ei myöskään herättänyt enää keskustelua. Espoon kaupungin lausunto on sen sisältöinen, että asiakkaiden ääntä on tästä asiasta syytä kuunnella. Asia etenee valtiotasolla, jonne lopullinen päätös kuuluu.

Pakankylän siirtolapuutarhaa koskevan asemakaavan hyväksyminen sen sijaan herätti keskustelua. Vaikka siirtolapuutarhat sinänsä ovat kannatettavia, tämä nimenomainen siirtolapuutarhasuunnitelma sijoittuu historialliseen maisemaan, johon sillä olisi huomattavia vaikutuksia, ja esim. valumavesien osalta sen ympäristövaikutukset ovat vielä epäselvät. Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet kritisoivat myös päätöksentekojärjestystä, jossa he eivät ole saaneensa pyytämäänsä analyysiä siirtolapuutarhojen sijoittamisesta ennen kuin kaupunginhallitus teki asiasta päätöksen; kaupunginhallituksen PJ oli eri mieltä.

Valtuustokysymys vieraskielisten yli- ja aliedustuksesta palveluiden käyttäjinä sai erittäin hyvän vastauksen, josta havaitaan mm. että hätämajoitukseen päätyy enemmän vieraskielisiä ja mielenterveyspalveluihin vähemmän

Valtuustokysymys koulujen henkilökunnan suojaamisesta väkivallalta oli saanut vastauksen, jossa puhuttiin asiasta lähinnä turvajärjestelyjä ja yksittäisiä tunnettuja tekijöitä vastaan suojautumisen tasoilla. Muistutin puheessani, että väkivallan ehkäisyllä on myös yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tasoja, ja että parasta mielenterveystyötä on hyvä sosiaalipolitiikka.

Valtuustossa olivat yhtä aikaa käsiteltävänä kysymykset vanhuspalvelulain edellyttämien oikeuksien toteutumisesta Espoossa, kotihoidossa ilmenneiden ongelmien korjaamisesta sekä vanhusten kotihoidon tilanteesta Espoossa nyt ja tulevaisuudessa, joista käytiin yhteinen keskustelu. Kotihoidon tila on jo pitkään huolestuttanut myös Vasemmistoliittoa ja asia on ollut esillä mm. vaaliohjelmissamme, joten olemme iloisia siitä, että valtuusto on ottanut tämän asiakseen kautta linjan ja keskustelussa toivottiin kovasti resursointiin parannusta. Lisääntynyt kotihoito on jo johtanut heitteillejättöihin monin paikoin, kuten uutisistakin olemme saaneet lukea, eikä ole erityistä syytä olettaa, etteikö Espoossakin näin voisi käydä.

Asiasta keskusteltiin runsaasti ja puheen tasolla valtuusto oli liikuttavan yksimielistä. Useampi valtuutettu kommentoi, että tämäkin asia pitäisi muistaa myös sitten budjettineuvotteluissa. Vasemmiston Tiina Ahlfors muistutti puheessaan, että kotihoidon tehtävä on paitsi tehdä hoitotoimenpiteitä, myös seurata asiakkaan tilaa. Vaikkapa etenevä muistisairaus tai lisääntyvä päihteiden käyttö, johon henkilö voisi tarvita hoitoa, eivät näy lyhyellä käynnillä. Siksi käyntien “tehokkuus” ei saisi olla itseisarvo. Tiinan koko puheen voi lukea Facebookissa. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti useita asiaa koskevia toivomuksia.

Valtuustoaloite Espoon liittymisestä hukkajahtiin ei nimestään huolimatta käsittele susien metsästystä, vaan energian ja materian tuhlauksen vähentämistä. Espoolla on kunnianhimoisia tavoitteita tämän suhteen, niin kuin toki tuleekin olla. Hyväksyttiin toivomuksia mm. säästöjen mitattavuuden parantamiseksi ja hävikkiruuan käytön tehostamiseksi.

Valtuustoaloite Pitkäjärven kunnostamiseksi kirvoitti valtuustosta toivomuksen, että Pitkäjärven rannan peltojen riittävien suojavyöhykkeiden syntymistä edistetään mahdollisimman pian. Huomautettiin myös, että osa rannan pelloista on Vantaan puolella, joten tässä toivotaan ylikunnallista yhteistyötä.

Valtuustoaloite kierrätysliikkeiden hyödyntämisestä toimeentulon asiakkaille kirvoitti keskustelua. Aivan asiallisesti nähtiin keskustelussa pääsääntöisesti epätasa-arvoa lisäävänä ja nöyryyttävänä vaatimusta, että toimeentuloasiakas ei saisi itse valita missä ostoksensa tekee. Kierrätystaloutta ei tietenkään valtuusto sinänsä vastusta.

Valtuustoaloite alustatalouden strategisen tiekartan laatimisesta oli ehdotus usien teknologiayritysten kehittymistä ja tietotekniikan vientiä edistävän suunnitelman tekemiseksi. Saamamme vastauksen mukaan kaupunki jo tätä toteuttaakin.