Auroran psykiatrinen päivystys

05.06.2014

Yleisön pyynnöstä Auroran päivystyksestä:

1) Disclaimer: En ole aikuispsykiatrian asiantuntija, enkä kunnolla tunne HUS-aikuispsykiatrian päivystysjärjestelyjä. Kun haluatte insider-kommentin, kysykää joltain aikuispsykiatrilta.

2) Mun nähdäkseni on tarve on SEKÄ matalan kynnyksen kriisivastaanotolle mielellään psykiatrisen akuuttihoitolaitoksen yhteydessä ETTÄ erikoislääkäritasoiselle psykiatriselle osaamiselle yleissairaalapäivystyksessä. Nämä eivät voi täysin korvata toisiaan, vaikka henkilökunta ja tilat olisi kuinka loistavat, ilman että jostain täytyy tinkiä.

3) Se, että keskustelu on alkanut asettamalla nämä vaihtoehdoiksi on asian hämärtämistä. Kärjistäen, vastakkain siinä keskustelussa ovat ensipsykoosiepäilypotilas, jolla onkin aivokasvain ja jonka pään magneettikuvaus viivästyy koska somaattisia tutkimuksia ei tehdä samalla keikalla, ja itsemurhaa hautova potilas jonka kriisikontakti viivästyy kun se ei uskalla mennä yleispäivystykseen. Kummankin puolesta on huutajansa, että noita toisia on niin vähän että tää meidän asia on tärkeämpi, kuolkoon se toinen. Samaan aikaan kukaan ei ilmeisesti viitsi ajatella niiden potilaiden asemaa, joilla on psykiatrinen vaiva, mutta jotka *jo tänäkin päivänä* istuvat jonottamassa siellä yleissairaalassa, kun hädässään ovat menneet päivystykseen ajattelematta, että pitäisi tietää minkä erikoisalan. Ei tämän keskustelun niin pidä mennä.

4) Ideaalitilanteessa mielestäni Aurorassa säilyisi mahdollisuus kävellä lähetteettä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle, jolla taas olisi mahdollisuus konsultoida jotakuta päivystävää psykiatria. *Samaan aikaan* yleissairaalapäivystykseen perustettaisiin myös psykiatrian alan päivystys. Tämä vaatisi rahaa. (Tai no, ihan tosi ideaalitilanteessa psykiatrinen akuuttiosasto ja psykiatrinen kriisivastaanotto sijaitsivat samassa rakennuksessa kuin muukin päivystystoiminta. Helsingissä kuitenkin Aurorassa muu toiminta jatkunee, joten ei olla enää yhtään realiteeteissa.)

5) Koska rahaa ei ole eikä tule, jouduttaneen valitsemaan jompikumpi. Kun niin tehdään, päätöksen perusteluissa pitää selvästi lukea, että meillä ei ole rahaa tehdä tätä kunnolla, joten valitsemme vaihtoehdon, jossa kärsii potilasryhmä X, koska arvioimme, että kokonaisuutena silloin kärsitään vähiten (tai) sillai päästään halvimmalla (tai) muu, mikä. Muu on asioiden kaunistelua.

6) Päätöksentekojärjestys asiassa vaikuttaa olleen niin sanotusti ihan persiistä. Ei tällaisia asioita voi piilottaa jonkun raportin sivulauseisiin ja sitten uutisoida päätettyinä, ennen kuin asiasta on käyty kunnon keskustelu ja oikeasti arvioitu vaikutuksia. Tai siis näköjään voi, mutta ei pitäisi.

7) Jos joku HUS:n aikuispsykiatri avaa suunsa ja sanoo, että olen väärässä, uskokaa sitä.

8) Nyt en sano tästä asiasta enää mitään, ellei jotain uutta informaatiota ilmene.