Byrokratiaviidakossa veitsen kanssa

06.04.2015

Poliittisessa keskustelussa lausui muuan kansalainen männäviikolla jotta "jotenkin en kykene näkemään, että vasemmisto alkaisi purkamaan virkamiesten byrokratiaviidakkoa". Onneksi se keskustelu oli internetissä, koska ensimmäinen reaktioni oli epäuskoinen nauru: mitä ihmettä nyt taas, ette ole tosissanne. Ilmeisesti kuitenkin kansalaisen näkökanta oli ihan tosissaan esitetty, joten valaistaanpa tätäkin.

Ensinnä (jälleen kerran): perustulo. Perustuloon siirtymisen yksi iso, ehkä jopa isoin, syy on byrokratiaviidakon karsiminen. Nykyinen perusturvajärjestelmämme on armoton härdelli erilaisia tukimuotoja, joita jakavat ja valvovat eri viranomaiset, ja joita säätelevistä säännöistä juuri kukaan tukiin oikeutettu ei voi olla täysin selvillä. Tämän takia toimeentulotukea jää käyttämättä, yrittäjän sosiaaliturvaa säätelee peräti kolme eri lakia, ja toisaalta sosiaalietuuksia myös käytetään väärin, joskin vähemmän kuin yleisesti on arveltu.

Perustuloon siirtyminen kaataisi byrokraattiset raja-aidat yrittäjän ja palkkatyöläisen, työttömän ja työllisen, opiskelijan ja työmarkkinoiden käytössä olevan, oman toimen ohella taiteilevan ja taiteilijayrittäjän, hoitovapaasta nauttivan ja muuten vaan osapäiväisen, kunnon kansalaisen ja pätkätyöläisen välillä. Se vapauttaisi kaikki yhdistämään tulomuotoja niin kuin itseä huvittaa, ja takaisi minimitoimeentulon kaikissa siirtymissä. Se myös vapauttaisi valtavan virkamiesarmeijan, jonka ainoa tehtävä nyt on kytätä kenelle mitäkin kuuluu, tekemään palkitsevampaa ja tuottavampaa työtä. (Kaikkia heitä ei todellakaan tarvitsisi irtisanoa. Esimerkiksi kuntien aikuissosiaalityön tekijät mielellään tekisivät sitä sosiaalityötä, kyttäämisen sijaan.)

Mitäs muuta? Siteeraan tähän ihan suoraan vaaliohjelmasta:

 • Kaikkia tuloja on verotettava samassa progressiivisessa verotaulukossa.
 • Pienyrittäjiä on tuettava nostamalla arvonlisäveron tilittämisen alaraja 25 000 euroon.
 • Ihmiskaupan uhrien on saatava oleskelulupa ilman ehtoja.
 • Säilöönottojärjestelmä on purettava, vain rikollisia voidaan vangita.
 • Paperittomien siirtolaisten on saatava terveydenhuoltoa ja oikeus äitiysneuvolapalveluihin. Paperittomille lapsille on kuuluttava samat oikeudet kuin muillakin, kuten oikeus perusopetukseen.
 • Uusiutuvaa energiantuotantoa kahlitsevat ympäristölle haitalliset tuet sekä puuhakkeen ja turpeen välinen tukirakenne on poistettava.
 • Jokaisella tulee olla mahdollisuus uuden älykkään sähköverkon myötä myydä oman sähköntuoton ylijäämäenergia takaisin verkkoon ottamalla käyttöön ns. nettolaskutus.
 • Mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneille mutta takaisin työelämään haluaville on räätälöitävä polkuja takaisin työelämään.
 • Vanhemmuudesta aiheutuvat kulut on tasattava kaikkien työnantajien kesken.
 • Sote-alueiden päätöksenteko on järjestettävä demokraattisesti suorilla vaaleilla.
 • Yksityisten terveyspalveluiden subventointi Kelan sairausvakuutuksen kautta on lopetettava.
 • Turvakotiin pääsemisestä on tehtävä subjektiivinen oikeus.
 • Tukien hakeminen on siirrettävä yhdelle luukulle.
 • Työn vastaanottamisen suojaosuuksia, eli oikeutta ansaita pieniä tuloja menettämättä työttömyysetuutta, on nostettava.
 • Yrittäjien pitää saada työttömyysturvaa jo kuukauden kuluttua siitä kun yritystoiminta on todistettavasti loppunut.
 • Niin sanottu Lex Soininvaara eli nuorten toimeentulotuen 20 ja 40 prosentin leikkurit on poistettava.
 • Julkisesti tuotetut tietovarannot on avattava kaikkien käyttöön.
 • Siviilipalveluksen kestoa on lyhennettävä ja julkisen sekä kolmannen sektorin toimijoita kannustettava hakeutumaan siviilipalveluspaikoiksi. Totaalikieltäytyjien rangaistuksista on luovuttava.
 • Päällekkäisestä ja vastuiltaan epäselvästä hallinnosta on luovuttava. Ylikunnallisesti järjestettävät palvelut on hallinnoitava demokraattisten vaalien kautta.

On olemassa mahdollisuus, että alunperin siteerattu kansalainen nyt sanoo, että ei tämä ollut sellaista byrokratian purkua, jota hän tarkoitti. Hän tarkoitti ihan toisenlaista purkamista; sellaista joka tekisi hänen tai hänen yrityksensä elämästä helpompaa.

Ja siihen kiteytyy koko "norminpurkutalkoot"-hämäys. Kysymys ei ollenkaan ole, puretaanko byrokratiaa, vaan mitä byrokratiaa puretaan, ja ennen kaikkea mitä jätetään purkamatta. Vasemmiston viidakkoveitsi osuu demokratiaa heikentäviin hallintohimmeleihin, kannustinloukkuihin, perustoimeentulon kafkamaiseen pykäläviidakkoon, ja muuhun vastaavaan. Se ei osu ympäristönsuojeluun, yritysten sosiaaliseen vastuuseen, tai koulujen ja vanhustenhuollon laatuvaatimuksiin. Joillain muilla on eri prioriteetit. Se on sinänsä ihan okei. Se, mikä ei ole okei on se, että niistä prioriteeteista ei keskustella. "Onko sääntely pahasta?"-tyyppinen älyllisesti yksinkertainen keskustelu pyrkii muuttamaan koko julkisen kentän epämääräiseksi normittamiseksi, joka esitellään yksikäsitteisesti huonona asiana. Viidakkoveitsen käyttämisen sijaan halutaan pistää koko sademetsä napalmilla palamaan.