Espoon budjetista ja lastenvaunuista

11.09.2014

Tänään kirjoitin näin lehdelle:

Hyvä Länsiväylän toimitus;

kirjoititte jutussanne Espoon valtuuston seurantaraportin käsittelystä, että valtuutetut olivat yllättyneitä Espoon budjetin ylityksistä toimeentulotuen ja sairaanhoitopiirin laskujen osalta. Kuitenkin jo viime lokakuussa on sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksessään todennut budjettineuvottelijoille seuraavasti:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta toivoo, että budjettineuvottelijat huomioisivat, että kehys on poikkeuksellisen tiukka eikä ilman kesken vuotta tehtäviä muutoksia mahdollista lakisääteisiä tehtäviä.

Saatujen tunnuslukujen valossa on selvää, että erikoissairaanhoidon kustannukset on budjetoitu alemmaksi kuin HUS:n arvio, joka perustuu vuoden 2012 käyttöön ja 2013 arvioon toteumasta. Toimeentulotuki on budjetoitu huomattavasti alhaisemmiksi kuin arvioidut menot samalla, kun arvio toimeentulotukiasiakkaista kasvaa."

Tässä valossa väitteet yllätyksellisyydestä näyttäytyvät melko koomisina. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa arvioin itse tällöin, että toimeentulotuen ja erikoissairaanhoidon budjetissa on aliarviota noin 17 miljoonaa. Siihen nähden nyt saavutettu 14 miljoonan lisärahan tarve ei yllätä minua lainkaan.

Ystävällisin terveisin;

Jaana Wessman
Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Ja vähän kauemmin aikaa sitten Facebookiin tällä tavalla:

1) Periaatteet on kerrottu julkisesti. Espoo antaa tarvittaessa harkinnanvaraista toimeentulotukea lastenvaunuihin 200 e ja rattaisiin 120 e. Sillä summalla ei uusia rattaita hanki, ellei pistä omaa rahaa lisäksi, mitä yleensä toimeentulotuen saajilla ei ole varaa tahdä. Mitään sellaista kulttuuria, jossa käytetyt rattaat eivät sopisi, saati tapausta, että sillä perusteella olisi saanut enemmän, ei kukaan ole osannut nimetä eikä sosiaalitoimen tiedossa sellaista ole. (Ref. Marja-Leena Remes useaan kertaan julkisuudessa ja ym. toimeentulotuen ohje.) Kauman väite, että tästä on "vaikea saada tietoa" on ihan höpöhöpöä. Itseltäni meni googlaamalla noin neljä minuuttia, vaikka toki olen asemassa jossa tiesin mistä etsiä. Rivikansalaiselta olisi saattanut mennä varttikin.

2) Espoon sosiaalitoimessa on tähdellisempääkin tekemistä kun alkaa analysoida harkinnanvaraisista toimeentulotuista kuinka monet lastenvaunut niillä on ostettu ja kenelle. Budjetissamme sosiaali- ja terveystoimen alalla on yli 20 miljoonan vaje, joka johtuu pääasiassa siitä, että *lakisääteiseen* toimeentulotukseen ja erikoissairaanhoidon maksuihin on alunperinkin varattu huomattavasti vähemmän rahaa kuin siihen oli tilastojen perusteella syytä arvioida menevän. Vaikka Espoo lakkauttaisi *kaiken* harkinnanvaraisen toimentulotuen *kaikilta* asiakkailta, vajetta ei sillä paikattaisi. Yksittäisten säästökohteiden etsiminen jostain vääränväristen lastenrattaista ei ole mitään muuta kuin köyhien yllyttämistä toisiaan vastaan, jotta vältyttäisiin keskustelemasta siitä tosiasiasta, että tuota vajetta ei paikata muuten kuin veroilla, velalla, tai lopettamalla kokonaan jotain kaupungin toimintoja.

3) Vertailun vuoksi, 26 miljoonalla saisi 32 500 lastenvaunua täydellä hinnalla kaupasta. Espoossa syntyy pikkasen alle 4 000 lasta vuosittain. Jos oletetaan, että Espoo ostaa *näille kaikille* lapsille lastenvaunut täydellä rahalla kaupasta, niin lopettamalla se toiminta syntyisi korkeintaan noin 3 - 3,5 miljoonan säästöt. Koska toimeentulotukiasiakkaita lienee näistä uusista vauvoista murto-osa, näiden mahdollisesti saamilla tai saamatta jäävillä lastenvaunuilla ei ole Espoon budjetin kanssa yhtään mitään tekemistä.

Nyt oikeesti, aikuiset ihmiset.

Yritin muotoilla näistä jotain sellaista kivaa kokonaisvaltaista juttua, mutta en nyt kykene. En ihan oikeasti pysty tajuamaan sitä, että joku 1) itse on ensin mukana tekemässä budjettia, joka menee palttiarallaa 15 miljoonaa ali realistisen arvion, 2) sitten esittää yllättänyttä, kun rahat loppuvat, ja 3) etsii siihen ratkaisua sellaisen toiminnan järkeistämisestä, jonka kokonaiskustannukset ovat luokkaa 5-6 miljoonaa. Ei tuohon voi sanoa mitään järkevää vastaankaan, se menee niin monessa kohdassa pieleen. Kun yritän, tulee sellainen olo, että olen piilokamerassa.

Jostain on otettava ne terveys- ja sosiaalipalveluista puuttuvat rahat. Veroprosentin korotus puolella prosenttiyksilöllä toisi joidenkin arvioiden mukaan noin 30 miljoonaa; sillä paikattaisiin tämä ja vähän jäisi muillekin toimialoille. Koska veroprosentin korotus ei varmaan taas tietyille tahoille käy, on ensiarvoisen tärkeää, että tällä kertaa budjetti laaditaan realistisesti, niin että sen laatijat joutuvat oikeasti vastaamaan kunnolla allekkain laskien ja asiaa etukäteen pohtien kysymykseen siitä, mistä rahat otetaan. Muuten ollaan taas ensi syksynä tilanteessa, jossa oho hups rahat loppu, ja paniikissa esitetään täysin järjettömiä, riittämättömiä ja toteuttamiskelvottomia säästöideoita.