Mitä Vasemmisto teki Espoon valtuustossa lokakuussa 2018?

17.10.2018

Valtuustoraportti
13.10.2018
Jaana Wessman

Mitä Vasemmisto teki Espoon valtuustossa lokakuussa 2018?

  • jätimme valtuustoaloitteen espoolaisen köyhyyden lopettamiseksi vuoteen 2030 mennessä
  • jätimme valtuustoaloitteen vammaisten henkilöiden työllistämisen edistämiseksi
  • vaadimme kaupungilta toimenpiteitä aktiivimallitoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden kuntalaisten tilanteen helpottamiseksi
  • kiinnitimme valtuuston ja budjettineuvottelijoiden huomiota erityis(lastentarhan)opettajien ja erityiskouluavustajien tarpeeseen

Kokouksen aluksi ilmoitettiin varavaltuutettu Mika-Erik Wallsin siirtymisestä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäseneksi (ent. SDP). Tervetuloa! (Mika-Erikin ajatuksiin voit tutustua esim. hänen kotisivuillaan.)

Valtuutettuja muistutettiin lakisääteisten sidonnaisuusilmoitusten tekemisestä.

Ensimmäinen asia esityslistalla joka herätti keskustelua oli saatu vastaus valtuustokysymykseen yläkoulujen koulupäivän päättymisestä keskiviikkoisin klo 14.00, asianosaisten kuulemisesta sekä kustannuksista. Kunnassa on oltu huomattavan tyytymättömiä siitä, miten on tehty tällainen päätös. Viranhaltijoiden käsitys on se, että kouluja ja rehtoreita on kuultu asiassa; rehtoreista ja nuorista itsestään monilla on päinvastainen käsitys. Valtuusto suhtautui tietysti hyväksyvästi tavoitteeseen, että lapsille ja nuorille varattaisiin aikaa harrastamiseen, mutta työaikojen määrääminen koulujen ulkopuolelta ei saavuttanut suosiota keinona. Tällä hetkellä siis koulut päättyvät keskiviikkoisin 14:30, kyseessä on kahden vuoden kokeilu, ja tavoitteena on edistää nuorten harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteen toteutumista on tarkoitus seurata.

Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta jäi vaille keskustelua, koska ensimmäinen allekirjoittaja ei ollut paikalla, eikä ilmeisesti kukaan valtuutettu ollut tarpeeksi hereillä esittääkseen asiaa pöydälle.

Valtuustoaloite tekstiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta ja kestävän kehityksen sertifikaattien käytöstä. Herätti jonkin verran keskustelua. Ennakoin, että tämä nyt käyty keskustelu lienee ensimmäinen pitkästä sarjasta keskusteluja, joissa käydään läpi sitä, onko kaupunki oikeasti edelläkävijä kestävässä kehityksessä vai puhutaanko vain strategioissa kauniita. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti toivomuksen, että jatkossa tehdään vastuullisia tekstiilihankintoja.

Valtuustoaloitteemme aktiivimallin piiriin joutuneiden espoolaisten työttömien tilanteen parantamiseksi oli saanut vastauksen, jossa melko ilahduttavasti todettiin, että kaupungin mahdollisuudet parantaa tilannetta, jonka eduskunnan porvarienemmistö on aiheuttanut, ovat koko lailla olemattomat. Ilahduttavasti olimme saaneet myös laskelman siitä, mitä aktiivitoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden työllistäminen kunnan toimesta sen verran, että työvelvoite täyttyisi - summa on noin vajaa 8 miljoonaa ja lisäksi syntyvät byrokratiakulut. Olisin jättänyt asiasta itse toivomuksen, että tähän varattaisiin rahaa, mutta minulle on aikaisemmin sanottu, että budjettivaikutuksia sisältäviä toivomuksia ei saa tehdä muuten kuin talousarvioaloitteina. Puheenjohtaja hyväksyi kuitenkin tämänsisältöisen toivomuksen Henna Kajavalta (ps), kun toivomuksessa oli taikasanat “aiheutuvat kustannukset voidaan käsitellä seuraavissa budjettineuvotteluissa”. Valitettavasti valtuusto päätti hylätä esityksen.

Käsiteltiin myös vastaus valtuustoaloitteeseen aistiärsykkeisen esteettömyyden turvaamisesta ja toteuttamisesta espoolaisessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Aistiesteettömyys tarkoittaa sitä, että tilat ja resurssit mahdollistavat hälyttömän, rauhallisen ja jokaisen omaa toiminnan tyyliä tukevan ympäristön. Tämä on erityisen tärkeää aistisäätelyhäiriöistä kärsivien pienten lasten ja murrosikäisten nuorten kohdalla, koska he eivät vielä omista kehityksellisistä syistään pysty aikuisen tavoin säätelemään itseään. Vastauksen mukaan monet asiat ovat Espoossa jo hyvin, mutta resurssien puute ja erityis(lastentarhan)opettajien rekrytointivaikeudet saattavat uhata tilannetta, mistä Mika-Erik Walls muistutti puheenvuorossaan. Itse korostin neuropsykiatrisista ongelmista kärsivien lasten lääkärinä puheenvuorossani sitä, että mikään muu toimenpide (esimerkiksi terveydenhuollon puolella) ei voi korvata sitä, että lasten, ja erityisesti erityislasten, kanssa toimivilla kasvatusalan ammattilaisilla on riittävästi aikaa lapsille arjessa.

Vastaus valtuustoaloitteeseen työryhmän perustamisesta Espoon Asunnot Oy:n asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseksi jäi pöydälle.

Vastaus valtuustoaloitteeseen sydänmerkkiaterioiden käyttöönotosta päiväkodeissa ja kouluissa kertoi, että espoolainen kouluruoka on ruokasuositusten mukaista, ja että tietyn sertifikaattimerkin käyttöönotto vaatisi kustannustoimia. Valtuusto jätti kuitenkin toivomusesityksen että mahdollisuudet Sydänmerkin käyttöön selvitettäisiin budjetin yhteydessä.

Valtuustoaloite puun käytön edistämisestä tulevissa rakennushankkeissa oli saanut vastauksen, että asiaa pyritään edistämään siellä, missä se on luontevaa. Keskustelussa muistutettiin puurakentamisen olevan myös ilmastoystävällistä.

Jätimme valtuustoaloitteet vammaisten henkilöiden työllistämisen edistämisestä Espoossa sekä espoolaisen köyhyyden poistamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Osallistuimme valtuustokysymyksiin/aloitteisiin mm. koskien muistisairaiden asemaa, vuorohoitopaikkojen järjestämistä pienille koululaisille sekä kunnan päätösten lapsivaikutusten säännönmukaista arviointia.