Onkos täällä kilttejä lapsia?

30.12.2014

Joulukuu on ollut vaalikampanjoinnin osalta melko hiljaista, mutta ihan tutustuakseni itsekin vaaliohjelmaan toteutin Facebookissa ja Twitterissä joulukalenterin, jossa kuvasin joka päivä yhden hyvän asian Vasemmistoliiton vaaliohjelmasta. 24 kohdaksi tulivat seuraavat:

 1. maksuton koulutus, kaikille ja kaikilla tasoilla
 2. oikeasta työstä maksettava oikeaa palkaa (ei pakkotyötä "osallistavan sosiaaliturvan varjolla"
 3. erityisopetusta kaikille tarvitseville
 4. uusi yliopistolaki, joka perustuu tieteen ja taiteen vapaudelle, demokratialle ja sivistykselle
 5. terveyskeskusmaksun poisto
 6. yhtenäinen, yhden progression veromalli
 7. tasa-arvoiset, verovaroin rahoitetut ja julkisesti tuotetut terveyspalvelut
 8. TTIP-sopimuksesta luopuminen
 9. asuntojen hinnan alentaminen mm. turhia rakennusnormeja purkamalla ja vuokra-asuntotuotantoa lisäämällä
 10. sotilaallisesta yhteistyöstä kieltäytyminen ihmisoikeuksia rikkovien tahojen kanssa
 11. työllisyysasteen nostaminen julkisin investoinnein
 12. ruuan arvonlisäveron lasku
 13. puhtaan energiantuoton tukeminen
 14. vanhempainvapaiden 6+6+6 -malli
 15. yrittäjien työttömyysturvan parantaminen, erityisesti karensseja lyhentämällä
 16. Palestiinan valtion tunnustaminen
 17. arkiliikunnan lisääminen sitä tukevalla kaavoituksella
 18. kiinteistökohtaisen energiantuotannon (aurinkopaneelit, maalämpö ym) tukeminen
 19. uskontokasvatus pois päiväkodeista
 20. digitaalisten kirjojen ALV:n lasku tavallisten kirjojen tasolle
 21. perusoikeudet paperittomille
 22. oppimateriaalien ja koulujen käytäntöjen aktiivinen kehittäminen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisäävään suuntaan
 23. Saamenkielten kielipesien toiminnan turvaaminen
 24. PERUSTULO

Kaikki joulukalenterikuvat löytyvät Facebookista.

Näillä eväillä tulisi myös hyvä uusi vuosi.