Tanssia arkkitehtuurista

14.04.2015

Kansalainen toisaalla toivoi, että puhuisin enemmän taiteesta. Ihan kaikista asioista ei valitettavasti vaalien alla kerkeä itse puhua, ei edes kaikista jotka on vaaliohjelmassa ja itselle tärkeitä. Henkilökohtaisesti olen tähän asti puhunut taiteesta lähinnä kahdessa kohtaa: kun sanon, että perustulo mahdollistaisi joustavan siirtymisen taiteen ja muiden toimeentulon lähteiden välillä; ja kun sanon, että yliopistojen on oltava tieteellisesti ja taiteellisesti vapaita, ei tuloksentekokoneita.

Vaaliohjelmamme kuitenkin ilmaisee käsitykseni taiteesta paremmin kuin itse, joten siteeraan suoraan: "Taiteen ja kulttuurin avulla ihmiset voivat ilmaista itseään, kommunikoida muiden kanssa, tulla osaksi yhteisöä ja hahmottaa maailmaa laajasti ja kriittisesti. Taide ja kulttuuri ovat inhimillisen elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeita ja niiden pitää olla ihmisen perusoikeuksia."

Konkreettisia tavoitteita ohjelmassa ovat:

 • Vasemmisto tavoittelee uutta yliopistolakia, joka perustuu tieteen ja taiteen vapauden, demokratian ja sivistyksen arvoille nykyisen markkinalogiikan ja yhtiöhierarkian sijaan.
 • Jokaiselle lapselle pitää taata pääsy hänen niin halutessaan taiteen perusopetuksen piiriin: kuvataidekouluihin, konservatorioihin ja muihin taideoppilaitoksiin.
 • Taiteilijoille, kulttuurityöläisille ja luovien alojen ammattilaisille on maksettava työstään elämiseen riittävä toimeentulo. Kulttuuriväen sosiaali- ja eläketurva on nostettava työelämän yleiselle tasolle.
 • Taiteilijoiden mahdollisuuksia pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn on parannettava.
 • Tekijänoikeuksien pitää turvata taiteilijoiden ja luovien alojen työntekijöiden mahdollisuus saada toimeentulo tekemästään taiteellisesta työstä ja oikeus päättää omien teostensa käytöstä.
 • Kulttuuripalveluiden ALV on säilytettävä alennetussa ALV-luokassa.
 • Digikirjojen ja -lehtien ALV on alennettava samalle alennetulle tasolle muiden kulttuuripalvelujen kanssa.
 • Työttömyysturvan ehtoja on kohtuullistettava niin, että taiteilijat tulevat lähtökohtaisesti tulkituksi kohdelluksi muuna kuin yrittäjänä.
 • Taiteilija-apurahojen ja taiteilijaeläkkeiden määrää on lisättävä.
 • Kulttuurilaitosten valtionosuuksia ja vapaan kentän toiminta-avustuksia on lisättävä.
 • Kulttuurilaitosten ja vapaan kentän ryhmien kiertuetoimintaa on tuettava.
 • Uusien taiteenalojen mahdollisuuksia päästä tukien piiriin on helpotettava.
 • On tähdättävä siihen, että museoihin on maksuton sisäänpääsy.

Vasemmistoliitto on tietääkseni ainoa puolue, jolla on vaaliohjelmassa selkeä taide- ja kulttuuriohjelma.